GEMEENTEBLADInformatieve artikelen gemeente Bladel week 8 2024

Bekendmaking voor Bestuur | Organisatie en beleid in Bladel

Geplaatst op Lokaalnieuwsbladel.nl op: 28-02-2024

  1. Bekendmakingen Bladel
  2. GEMEENTEBLADInformatieve artikelen gemeente Bladel week 8 2024

Bestuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Uitvoeringsplan sportpark de Smagtenbocht Egyptische PoortEen nieuw uitvoeringsplan om het sportpark Smagtenbocht Egyptische Poort in Bladel te vernieuwen is 13 februari goedgekeurd door het college. De afgelopen maanden heeft de gemeente intensief met de verenigingen gesproken over hun wensen om velden en accommodaties toekomstbestendig te maken. Blik op de toekomstMet het uitvoeringsplan kijken we vooruit en willen we velden en accommodaties realiseren die beter passen bij de huidige vraag. Zo vraagt de padelsport door haar toegenomen populariteit om spoedige aanleg van extra padelbanen. Ook hebben we te maken met de noodzakelijke verplaatsingen van het veld van het St. Jorisgilde en ONA en het gebouw van radioamateurzender KAR. Dit maakt het mogelijk om 50 extra woningen te realiseren. Omdat het huidige onderkomen van korfbalvereniging Bladella en handbalvereniging Saturnus Bladel sterk verouderd is, geven we prioriteit aan een nieuwe accommodatie. We willen daarnaast een gezamenlijke kantine maken voor korfbal, handbal, voetbal en (beach)volleybal. Alle bezoekers van het sportpark zijn welkom in deze kantine.Gemeenteraad aan zetOp 6 februari jl. zijn de raadsleden in een besloten bijeenkomst geïnformeerd over het uitvoeringsplan sportpark De Smagtenbocht. In de commissievergadering Inwoners op 5 maart wordt een raadsvoorstel besproken om krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van het uitvoeringsplan. De commissie besluit of het voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, die in dat geval op donderdag 21 maart een besluit neemt over het voorstel. Wethouder Davy Jansen ziet uit naar het vervolg: ‘Fijn dat het uitvoeringsplan rondom het sportpark nu concreet wordt. Het is belangrijk dat de gemeenteraad alle belangen goed afweegt voor we besluiten over de toekomst van dit belangrijke deel van Bladel.’Het vervolgAls de raad een krediet ter beschikking heeft gesteld, starten we met meerdere onderzoeken, waaronder een archeologisch onderzoek en een berekening van de stikstofdepositie. Een nadere studie vindt plaats naar de verkeerscirculatie van het gemotoriseerd verkeer en het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). Dit doet gemeente Bladel in samenspraak met een nog op te richten klankbordgroep. Samen met de klankbordgroep, de verenigingen en met ondersteuning van een verkeersdeskundige, kijken we naar de gewenste verkeerscirculatie in en rondom het gebied en de daarbij passende infrastructuur. Meer informatieOp www.bladel.nl/egyptischepoort staat de laatste informatie over het project.Aanslag gemeentelijke belastingen 2024Met dagtekening 24 februari 2024 ontvang je weer de aanslag gemeentelijke belastingen. Het betreft hier de WOZ-beschikking, de aanslag onroerendezaakbelastingen, de aanslagen afvalstoffen- en rioolheffing 2024 en de ledigingen van de containers in 2023.•Je kunt de aanslag in tien termijnen via automatisch incasso laten afschrijven. Indien je al een machtiging hebt afgegeven, hoef je verder niets te doen;•Heb je nog geen automatisch incasso? Vraag dit dan aan via de website van de gemeente Bladel (www.bladel.nl/incasso) of haal een kaartje bij het Klant Contact Centrum;•Indien je geen gebruik maakt van automatisch incasso, blijf je in twee termijnen betalen. De waardepeildatum is 1 januari 2023. Rond deze peildatum was er nog sprake van een stijgende woningmarkt. De gemeenteraad heeft hier rekening mee gehouden door de tarieven van de onroerendezaakbelasting te verlagen zodat de inwoners (gemiddeld) per saldo geen extra onroerendezaakbelastingen betalen.Aanslagen via mijn.overheid.nl In 2024 is er ook de mogelijkheid om de aanslag digitaal te ontvangen via mijn.overheid.nl, in plaats van per post. Je kunt daar veilig en gemakkelijk inloggen met uw DigiD.Hoe ontvang ik mijn aanslag digitaal? Om je aanslag digitaal te ontvangen, log je in op mijn.overheid.nl en geef je bij ‘Instellingen’ aan dat je de aanslag van de gemeente Bladel wilt ontvangen. Je ontvangt je aanslag dan voortaan digitaal. Deze instelling kun je altijd weer wijzigen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je je account op mijn.overheid.nl activeert en vervolgens aangeeft dat je digitale post wilt ontvangen van de gemeente Bladel. Vul hier dan ook je emailadres in. Hoe je het account activeert, zie je in het filmpje op www.mijn.overheid.nl. Hoe weet ik of er een nieuw bericht is? Het is belangrijk dat je een e-mailadres opgeeft in mijn.overheid.nl. Je ontvangt op dat e-mailadres een melding, zodra er een nieuw bericht voor u klaarstaat. Als je geen gebruik maakt van automatische incasso, dan is er via mijn.overheid.nl de mogelijkheid om via IDeal de aanslag te betalen. WOZ-waarde te hoog? Neem contact op met de gemeenteAls je van mening bent dat de waarde van je onroerende zaak te hoog is vastgesteld, kun je contact opnemen met de gemeente. Je wordt verzocht gebruik te maken van het reactieformulier WOZ-beschikking 2024 op de website www.bladel.nl/woz-portaal. Telefonisch reageren kan ook via 0497-361636. Hierna zal de taxateur de WOZ-waarde nogmaals beoordelen en neemt dan telefonisch contact met je op. Als er nog wat zaken moeten worden uitgezocht, kan het wat langer duren.Het voordeel van zo’n “informeel” contact is dat het niet lang duurt. Er zijn geen wettelijke procedures mee gemoeid waardoor je binnen zes weken al een reactie van ons kunt ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar neemt al snel maanden in beslag.Bezwaar makenWil je alsnog bezwaar maken? Schrijf je bezwaarschrift dan zelf, of gebruik het bij de aanslag gevoegde bezwaarformulier. Een zelf geschreven bezwaarschrift wordt net zo serieus en zorgvuldig in behandeling genomen als een bezwaarschrift dat ingediend is door een no-cure-no-pay bureau via internet. Via de website www.bladel.nl/bezwaar kun je een bezwaarformulier downloaden of we sturen je op verzoek een exemplaar toe, of je schrijft zelf een brief met daarin de reden van bezwaar. Dat bezwaar moet uiterlijk op 6 april 2024 bij de gemeente binnen zijn. (Mocht die datum naderen, terwijl je nog wacht op de afhandeling van je informele contact, kan in overleg met de gemeente de termijn worden verlengd). Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.In deze periode bieden veel no-cure-no-pay bureaus hun diensten aan via internet of per post om voor je bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Wij willen je er op wijzen dat je mogelijk een financieel risico loopt als je gebruik maakt van de diensten van een no-cure-no-pay bureau. Zo ben je een vast bedrag verschuldigd van honderden euro’s als je tussentijds het bezwaar in wilt trekken. Daarnaast geef je een machtiging af zonder einddatum waardoor het bureau meerdere jaren bezwaar kan maken zonder dat je hiervan op de hoogte bent.De door de gemeente verstrekte kostenvergoeding aan deze bureaus worden weer meegenomen in de tariefbepaling van de onroerendezaakbelasting. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd. Rechtstreeks met de gemeente in gesprek gaan over uw WOZ-waarde bespaart daarom gemeenschapsgeld. TaxatieverslagHoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen, kun je lezen in het taxatieverslag. Het taxatieverslag kun je bekijken en downloaden via mijn.overheid.nl. Inwoners kunnen inloggen met DigiD. Heb je geen DigiD? Dan kun je het taxatieverslag aanvragen via belastingen@bladel.nl of telefonisch via 0497-361636.Waarom ontvang je als huurder van een woning een WOZ-beschikking?Per 1 oktober 2015 geldt een nieuw puntensysteem waarbij de WOZ-waarde van de woning meetelt in de berekening van het aantal punten. Door deze wijziging in het woningwaarderingsstelsel (WWS) hebben huurders belang gekregen bij de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Als huurder van een woning hoef je overigens géén onroerendezaakbelasting te betalen. Tarieven gemeentelijke belastingen 2024Een overzicht van de belastingtarieven voor 2024 kun je terugvinden op de website van de gemeente. De tarieven zijn door de gemeenteraad in een verordening vastgesteld. Op grond van artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht kan hiertegen geen bezwaar worden aangetekend, aangezien het hier algemene regelgeving betreft. De verordeningen kunt u raadplegen op Overheid.nl à Beleid en regelgeving à Wettenbank lokaalVragen? Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de medewerkers van belastingen via telefoonnummer 0497-361636 of stuur een mail naar belastingen@bladel.nl. Overzicht tarieven gemeentelijke belastingen 2024.1.Onroerende-zaakbelastingenTarief eigenaar woning: 0,0709% van de Woz-waarde Tarief eigenaar niet-woning: 0,1825% van de Woz-waarde Tarief gebruiker niet-woning: 0,1646% van de Woz-waarde2.AfvalstoffenheffingVastrecht afvalstoffenheffing 2024 op jaarbasis € 123,84 (€ 10,32 per maand). Tarieven per gedane lediging (diftar) in 2023:25-liter container, restafval€ 3,9425-liter container, gft-afval€ 0,7180-liter container, restafval€ 7,6780-liter container, gft-afval€ 0,90140-liter container, restafval€ 11,72140-liter container, gft-afval€ 1,17240-liter container, restafval€ 18,44240-liter container, gft-afval€ 1,56Per inworp in een ondergrondse container van een 60 liter afvalzak € 5,58. Per inworp in een ondergrondse container van een 30 liter afvalzak € 2,88. Voor het ter beschikking stellen van een gemeentelijk restafvalzak: van 30 liter € 2,88.3.Rioolheffing Huishoudens (Code 1)1-persoons huishouden€ 864-persoons huishouden€ 2852-persoons huishouden€ 1825 en meerpersoons huishouden€ 3713-persoons huishouden€ 260De toestand in de basisregistratie Personen (BRP) op 1 januari van het belastingjaar is bepalend voor het tarief voor een 1, 2, 3, 4 of 5 en meerpersoons huishouden. Wijzigingen in het aantal personen in een huishouden na 1 januari worden in het eerste volgende belastingjaar meegenomen.Rioolheffing bedrijven op Waterverbruik (Code 3)0-50 m³€ 86801-1000 m³€ 1.6487501-15000 m³€ 25.75651-150 m³€ 1821001-1500 m³€ 2.26615001-30000 m³€ 37.320151-300 m³€ 4111501-2500 m³€ 3.812>30001 m3€ 73.574301-500 m³€ 7192501-5000 m³€ 6.696501-800 m³€ 1.1845001-7500 m³€ 12.358Rioolheffing indien sprake is van een agrarisch bedrijf (Code 3);Per jaar € 511,00.4.Bedrijven Investeringszone (BIZ)Het tarief van de Biz-bijdrage bedraagt voor een gebruiker, bij een Woz-waarde;tot € 100.000€ 400van € 400.000 maar minder dan € 500.000€ 800van € 100.000 maar minder dan € 200.000€ 500van € 500.000 maar minder dan € 600.000€ 900van € 200.000 maar minder dan € 300.000€ 600Vanaf € 600.000€ 1.000van € 300.000 maar minder dan € 400.000€ 700Indien de heffingsmaatstaf beneden € 12.000,- blijft, wordt geen belasting geheven. Tarief eigenaar BIZ; per onroerende zaak: € 300,00.BezwaarTegen de aanslag kun je binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. Het indienen van een bezwaarschrift ontheft je niet van de verplichting om tijdig te betalen! De tarieven zijn door de gemeenteraad in de verordening vastgesteld. Op grond van artikel 8:2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan hiertegen geen bezwaar worden aangetekend

Unknown

 Lokaalnieuwsbladel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbladel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bladel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.