GEMEENTEBLADOntwerp wijzigingsplan “Egyptischedijk 19A Bladel”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Bladel

Geplaatst op Lokaalnieuwsbladel.nl op: 29-12-2023

  1. Bekendmakingen Bladel
  2. GEMEENTEBLADOntwerp wijzigingsplan “Egyptischedijk 19A Bladel”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Egyptischedijk Bladel Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Bladel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken op grond van artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp wijzigingsplan “Egyptischedijk 19A Bladel” ter inzage ligt. InhoudHet ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op de wijziging van de huidige bestemming ‘Recreatie’ naar de bestemming ‘Wonen’. Hiermee wordt de planologische situatie in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie. Het betreft de percelen zoals kadastraal bekend gemeente Bladel, sectie D, nummers 2966, 2967, 2968, 2969 en 2688 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend: Egyptischedijk 19a te Bladel.Het bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.Ter inzageHet ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt van 29 december 2023 tot en met 8 februari 2024 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.WPG0089Egdijk19A-ONTW. Indienen zienswijzenIedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpplan kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking heeft.Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC of met mevrouw E. Pas van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsbladel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbladel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bladel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bladel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.