Ontwerpwijzigingsplan “Hulselseweg 17, Bladel”

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Bladel

Geplaatst op Lokaalnieuwsbladel.nl op: 20-12-2023

  1. Bekendmakingen Bladel
  2. Ontwerpwijzigingsplan “Hulselseweg 17, Bladel”

bestemmingsplan Hulselseweg Bladel Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Bladel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken op grond van artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpwijzigingsplan “Hulselseweg 17, Bladel” ter inzage ligt. Inhoud Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het verlenen van planologische medewerking aan het buiten het bouwblok realiseren van sleusilo’s voor de opslag van ruwvoer, bij een melkrundveehouderij aan de Hulselseweg 17 in Bladel. Het is gelegen op het kadastraal perceel bekend gemeente BDL01, sectie H, nummers 131, 133, 1640, 1641 en 1642, plaatselijk bekend Hulselseweg 17 in Bladel. Het bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding. Ter inzage Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.WPGHulselseweg17-ON01.  Indienen zienswijzen Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpplan kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC of met de heer T. Capel van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsbladel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbladel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bladel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.