Vergunning voor het organiseren van New Year Challenge 2024 op 12 januari 2024 door Gemeente Bladel

Bekendmaking voor overig in Bladel

Geplaatst op Lokaalnieuwsbladel.nl op: 14-12-2023

  1. Bekendmakingen bladel
  2. Vergunning voor het organiseren van New Year Challenge 2024 op 12 januari 2024 door Gemeente Bladel

overig Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente Bladel heeft op 11-12-2023 een vergunning APV-Bijzondere wet verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het organiseren van New Year Challenge 2024 op 12 januari 2024 door Gemeente Bladel. Het kenmerk van de gemeente voor deze zaak is ZBLA2023-001028. Waarom publiceert de gemeente dit bericht? Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent. Niet eens met dit besluit? Bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5530 AA Bladel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op de dag nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt en bedraagt 6 weken. Daarnaast kan - als er een spoedeisend belang is - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzocht worden een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden. Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via telefoonnummer 0497-361636 of het contactformulier op de website https://www.bladel.nl/bouwplannen-en-bouwtekeningen-bekijken). Om stukken in te zien, moet minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak worden gemaakt. Dan zorgt de gemeente ervoor dat de stukken beschikbaar zijn. Heeft u vragen? Heeft u vragen over vergunningen of meldingen? Of wilt u stukken inzien? Vul dan het contactformulier in op de website https://www.bladel.nl/bouwplannen-en-bouwtekeningen-bekijken. De gemeente neemt dan contact met u op, maakt zo nodig een afspraak of zorgt dat stukken voor u beschikbaar komen.

Unknown

 Lokaalnieuwsbladel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbladel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bladel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bladel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.